Från låst till lösning

“Vill du vara snäll och tala om för mig vilken väg jag ska ta härifrån?”
– “Det beror på vart du vill komma” svarade katten.
– “Det spelar inte så stor roll…”, sa Alice.
– “Då spelar det heller ingen roll vilken väg du tar”, sa katten.
– “…så länge som jag kommer någonstans”, fortsatte Alice.
– “Åh, det kommer du att göra”, sa katten, “bara du går tillräckligt långt”.

Taget ur Alice i Underlandet precis när hon träffar Cheshirekatten. 

Hög fart kompenserar sällan för fel riktning.

Coaching

I grunden handlar detta om att ta sig från nuvarande situation till ett önskat läge. Genom att bli riktigt tydlig med sig själv om vad man vill och börjar ta ett steg i taget i rätt riktning, kommer man dit. Coachen stödjer dig att ta första steget och vidare mot målet.

Coaching ger dig möjlighet att ta tid till egen reflektion och framtidsfrågor. Du får en oberoende person att prata med och en frizon. Studier visar att coaching ger förbättringar i produktivitet, försäljning, kvalitet, samarbete och förbättrar ditt resultat.

Coaching

I grunden handlar detta om att ta sig från nuvarande situation till ett önskat läge. Genom att bli riktigt tydlig med sig själv om vad man vill och börjar ta ett steg i taget i rätt riktning, kommer man dit. Coachen stödjer dig att ta första steget och vidare mot målet.

Coaching ger dig möjlighet att ta tid till egen reflektion och framtidsfrågor. Du får en oberoende person att prata med och en frizon. Studier visar att coaching ger förbättringar i produktivitet, försäljning, kvalitet, samarbete och förbättrar ditt resultat.

Engagera gruppen

Lean Spelet skapar förståelse och motivation kring ständiga förbättringar. Deltagarna får själva praktiskt genomföra resan från en traditionell verksamhet till en lean verksamhet. Spelet ger deltagarna en helhetssyn kring lean samt kunskap om metoder och layout. Spelet används brett inom industri, service-verksamheter samt inom högskolor och sjukvård i Sverige och utomlands.

Spelet är ett kraftfullt verktyg i ditt förändringsarbete. Förutom att de bygger kunskap om Lean skapar de även motivation, kommunikation och engagemang. Spelet är väl beprövat och erkänt av både företag och högskolor.

 

Engagera gruppen

Lean Spelet skapar förståelse och motivation kring ständiga förbättringar. Deltagarna får själva praktiskt genomföra resan från en traditionell verksamhet till en lean verksamhet. Spelet ger deltagarna en helhetssyn kring lean samt kunskap om metoder och layout. Spelet används brett inom industri, service-verksamheter samt inom högskolor och sjukvård i Sverige och utomlands.

Spelet är ett kraftfullt verktyg i ditt förändringsarbete. Förutom att de bygger kunskap om Lean skapar de även motivation, kommunikation och engagemang. Spelet är väl beprövat och erkänt av både företag och högskolor.